Enamellos montör kommer hem till dig, måttar och gör ett komplett beställningsunderlag för din Enamellobeställning. Enamello ansvarar för måtten.
Det betyder att du inte riskerar att mäta/beställa fel. Om måtten för en levererad panel är felaktiga utan att förutsättningarna ändrats ersätter Enamello den felmåttade panelen utan kostnad för dig. OBS: Enamello erbjuder måttning och montage i Storstockholm, Malmö och Uppsala.

OBS: Välj antal paneler som ni önskar beställa/få hjälp att måtta.

Måttning av Enamello Kitchen Front

399krPris
Antal emaljpaneler
    Kontakta oss

      ​Email: kontakt@enamello.se   

    Tel: +46 708 35 27 05 eller +46 731 50 44 50
    Bromma, Sverige

    © 2020 by Enamello.