Enamellos montör kommer hem till dig, måttar och gör ett komplett beställningsunderlag för din Enamellobeställning. Enamello ansvarar för måtten.
Det betyder att du inte riskerar att mäta/beställa fel. Om måtten för en levererad panel är felaktiga utan att förutsättningarna ändrats ersätter Enamello den felmåttade panelen utan kostnad för dig. OBS: Enamello erbjuder måttning och montage i Storstockholm, Malmö och Uppsala.

OBS: Välj antal paneler som ni önskar beställa/få hjälp att måtta.

Måttning av Enamello Kitchen Front

399krPris